top of page

Rock Climbing Coaching

  • PROJECT DIRECT, our US partner, offers customized remote coaching programs for climbers. 

  • Our members receive a superb 25% discount on the first coaching program of their choice (all 3-month programs).*

  • PROJECT DIRECT helps outdoor-focused climbers develop physical and mental skills through structured training programs, which are performed via a dedicated personal training app.

  • PROJECT DIRECT, nasz partner z USA, oferuje indywidualne programy zdalnego coachingu dla wspinaczy.

  • Członkowie Stowarzyszenia otrzymają specjalną 25% zniżkę na pierwszy wybrany przez siebie program coachingowy (programy 3-miesięczne).*

  • PROJECT DIRECT pomaga wspinaczom rozwijać technikę i kompetencje mentalne poprzez ustrukturyzowane programy treningowe. Coaching realizowany jest za pośrednictwem dedykowanej aplikacji do treningu osobistego.

Contact Karly and Casey to ask for details.

 

Kontaktujcie się bezpośrednio z Karly i z Casey. 

* Confirmation of the Association is required/  Wymagane jest potwierdzenie Stowarzyszenia.

bottom of page